Smoke Free Estonia Statement

new nicotine allianceWritten by Ingmar Kurg, Chief Executive Suitsuvaba Eesti (Smoke Free Estonia)

 

Hea meel on selle üle, et Eesti parlament on astumas õigeid samme ja tunnustamas suitsetamiskahjude vähendamise võimalikkust. Seni on vähem kahjulikke tooteid ainult rünnatud ja piiratud ning põhjenduseks toodud vajadus kaitsta noori. Tänaseks oleme aga jõudnud olukorda, kus väidetavalt noorte kaitseks tehtud regulatsioonid on mõjunud oodatule vastupidiselt ning kaasa toonud veel täiendavaid terviseriske.

 

Eestis sisuliselt hävitati kvaliteetsete ja kontrollitud e-vedelike legaalne turg. Kui legaalne turg suletakse, siis tuleb asemele isetegemine ja salaturg. Nii juhtus Eestis ka e-sigareti turuga, kus paljud suitsetamisest loobunud on tehtud harrastuskeemikuteks, kes segavad endale sobivad e-vedelikud ise kokku. Teised ostavad sobivad tooted välismaalt või salaturult. Kui nõudlus on olemas, siis tekib ka pakkumine ja nii on Eestis vohamas e-sigarettide salaturg, kus osalisteks nii ostjate kui ka müüjatena ka noored. Eestis ei tule kellelegi enam üllatusena, et noored teenivad endale taskuraha e-vedelikke segades ja müües. Segamine ja müük toimub koolides, mänguväljakutel, skateparkides, kaubanduskeskustes ja loomulikult sotsiaalmeedias. Meie hinnangute järgi moodustab must ja hall turg tervelt 85% kogu e-sigareti turust. Ametiasutused seda tunnistada ei taha, aga ümber lükata ka ei suuda, sest neil pole tahtmist ega andmeid.

 

Iga täiskasvanud suitsetaja inimõigus on juurdepääs vähem kahjulikele toodetele, mille abil saab ta suitsetamisest loobuda. Eesti suitsetajatele ei taheta aga seda inimõigust tagada.

 


 
I am very happy to see that the Estonian Parliament is taking steps in the right direction and acknowledging the possibilities of tobacco harm reduction. So far less harmful products have only been attacked by saying that this is to protect our youth. Today we have reached a point where we can see how regulations that were aimed to protect youth have had the opposite effect and created additional health risks.

 

Legal market of controlled and legitimate e-liquids was essentially destroyed in Estonia. When you close the legal market, the empty space will be overtaken by the black market and self-mixing. This is exactly what happened to the e-cigarette market in Estonia, where a lot of people who had quit smoking turned into hobby chemists, who mix their own e-liquids. Others buy their products from abroad or from the black market. Where there is demand there will be supply and this is the reason why today we have a big black market in Estonia, where the main actors are young people. It is no longer a surprise to anyone in Estonia that young people earn their pocket money by mixing and selling e-liquids. Mixing and selling happens in schools, playgrounds, skateparks, malls and obviously in social media. According to our estimates, the share of black and grey e-cigarette market in Estonia is approximately 85%. Government bodies do not want to admit this, but they also do not and cannot overturn these numbers as they lack the willingness and data to do so.

 

It is the basic human right of every adult smoker to have access to less harmful products and to use them to quit smoking. Estonian smokers are denied of that human right.