Tarmo Kruusimäe Statement

Written by Tarmo Kruusimäe, Member of the Estonian Parliament, Chairman of the Smoke Free Estonia Parliament Support Group

 

Hea meel on mul selle üle, et parlamendi liikmed on hakanud aru saama, et tervisekahjude vähendamise võimalused tubaka valdkonnas on reaalselt olemas ja meil on hea tahte korral võimalik teiste riikide kogemustest õppida. Esimese olulise sammu tegime käesoleva aasta 4. mail, kui parlament kiitis heaks suitsetamiskahjusid ja salaturgu piiravad meetmed.

 

Parlament on seni arvestanud väga palju sotsiaalministeeriumi ametnike arvamustega ja vastu võtnud nende poolt koostatud seadusi. Nüüdseks on avalikuks tulnud kurb tõsiasi, et ametnikel on pädevuse ja teadmise defitsiit. Eesti riik on lähtunud tubakapoliitikat tehes nii vanadest dokumentidest, et sel ajal polnud vähem kahjulikke tooteid Eestis olemaski.

 

Selgunud on ka see, et Eesti riiklikud teadusasutused on suutnud viimase aastakümne jooksul teha tubaka valdkonnas vaid mõned uuringud, samas eitatakse põikpäiselt maailma uuringuid. Need Eestis tehtud uuringud ei ole käsitlenud sisuliselt vähem kahjulikke tooteid ning kogutud on vaid üldist statistikat. Selline ametnike tegevus meenutab Nõukogude Liitu, kus riik väitis, et tema on tõe monopol ja vastavalt sellele kujundati ka uuringute järeldused. Olemasolevategi väheste uuringute tutvustamisel on ametnikud praktiseerinud totalitaarsetele võimudele omaseid võtteid teavitades suurtest edusammudest, millel
tegelikkusega ei ole mingit pistmist. Oluline sarnasus Nõukogude Liiduga on ka toodete leti alla peitmine, pole toodet – pole probleemi. Eesti inimene mäletab hästi, et kui nõukogude ajal kaupluse letil tooteid polnud, siis tuli kasutada tutvusi letialuste toodete saamiseks.

 

Mahajäämus on meil ka e-kaubanduse valdkonnas. Meil on olemas mitmeid digitaalseid isikutuvastuse vahendeid, mille abil saame luua olukorra, kus täiskasvanutele mõeldud tooted oleksid nähtavad ja kättesaadavad e-kaubanduses ainult täiskasvanutele. Kuigi võimalus on olemas, siis seadusesse on raiutud absurdne, juba üheksa kuud kestnud riigisisene kaugmüügi keeld. Ausalt öeldes ei oska kommenteerida, mis on selle kaugmüügi keelu eesmärk ning covid-19 valguses on see suisa inimvaenulik ettevõtmine.

 

Täiskasvanutele mõeldud tooted on vaid täiskasvanutele ning nii peaksime neid ka reguleerima. Selliste toodete reguleerimisel tuleb arvestada täiskasvanute arvamusega.

 


 
I am very glad to see that members of the parliament are beginning to understand that there are possibilities for harm reduction in tobacco policy and if we really want to, we can learn from the good practices of other countries. On the 4th of May, this year we took the first step in that direction when we voted for measures that help restrict the black market and reduces the harm to public health caused by smoking.

 

To this day, Parliament has mainly considered the opinions and proposals of the civil servants working in the Ministry of Social Affairs. Today we know that these officials seriously lack in knowledge and competence. Estonia has so far based its tobacco policy on outdated documents that date back to the times when less harmful products were not even available on the market.

 

We have also learned that our national scientific bodies have done during the last decade only a couple of research projects in the field of tobacco and at the same time they are very hard-headed in recognizing international scientific work in that field. Research done in Estonia does not deal with less harmful products and they have gathered only general statistics. All this reminds of the Soviet times, where the state claimed to know the last truth and conclusions in research project were made accordingly. When presenting the research outcomes, officials have practiced the ways of totalitarian leadership by proclaiming great victories that have little or no connection to the situation in real life. Another similarity to Soviet times is the fact that products are hidden under counters – no product no problems. Estonians remember very well that if a product was not available in Soviet times you had to turn to a friend who knew how to get it.

 

We are also lagging in e-commerce. We have several means for digital identification what we could use to create an environment where products made for adult use could only be accessible for adults in different online channels. Although the solution is there and available, we have written into our legislation the ban on online sales. This absurdity has been going on for nine months already. To be honest, I have no explanation as to what the purpose of this ban is and in the light of the covid-19 crisis it seems inhuman.

 

Adult products are made for adults only and this is how we should regulate its sales. We must consider the opinions of adults.